UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA, ESANT YPATINGOMS APLINKYBĖMS (doc.)

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis -   1-10 kl.2020-09-01 - 2021-01-22;

II pusmetis -  1- 4 kl. 2021-01-22 - 2021-06-01 (16 sav.);

                      5- 10 kl. 2021-01-22 - 2021-06-17 (18 sav.).

 

ATOSTOGŲ GRAFIKAS

 

   Rudens atostogos                                                        2020-10-26             2020-10-30

   Žiemos (Kalėdų) atostogos                                         2020-12-23             2021-01-05

   Žiemos atostogos                                                        2021-02-15             2021-02-19

   Pavasario (Velykų) atostogos                                      2021-04-06            2021-04-09

   Vasaros atostogos  1-4 kl.                                           2021-06-02             2021-08-31

   Vasaros atostogos 5-10 kl.                                           2021-06-16            2021-08-31