Mokyklos taryba 

Mokyklos taryba yra aukščiausia savivaldos institucija,  telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padedanti spręsti  aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

 

Mokyklos tarybos sudėtis:

1. Mokyklos tarybą sudaro po tris tėvų, mokytojų ir mokinių atstovus.

2. Mokyklos tarybos narius renka: mokytojus – mokytojų taryba, tėvus – tėvų atstovų susirinkime, mokinius- klasių susirinkimuose.

3. Tarybos nariai renkami dvejiems mokslo metams.

4. Mokyklos tarybos pirmininką slaptu balsavimu renka mokyklos tarybos nariai.

5. Mokyklos direktorius negali būti  tarybos nariu.

 

MOKYKLOS TARYBA:

Vilma Kalvaitytė – tarybos pirmininkė, mokytoja,

Dovilė Ušinskienė – narė, mokytoja,

Aistra Kuizinienė – narė, mokytoja,

Sandra Ašmanavičiūtė- Skikienė – narė, mama,

Lina Daubarienė – narė, mama,

Jūratė Bagdonienė – narė, mama,

Saima Lingevičiūtė- narė,  8 kl. mokinė,

Saidas Michailovskij- narys,  9 kl. mokinys,

Tadas Jucius– narys, 10 kl. mokinys,

 

 

Mokyklos tarybos veiklos planas (doc.)