Klasių vadovai:

 

1. Kristina Dargužienė          Ikimokyklinio ugdymo grupė

2. Gintarė Vatkevičienė        Ikimokyklinio ugdymo grupė

3. Asta Kanišauskienė           Priešmokyklinio ugdymo grupė

4. Aistra Kuizinienė              1 klasė

5. Genovaitė Vilkienė            2, 4 klasė 

6. Aušra Juciuvienė              3 klasė

7. Dijana Ušinskaitė              5 klasė

8. Vilma Kalvaitytė                6 klasė

9. Dovilė Ušinskienė             7 klasė

10. Dalia Čeponienė               8 klasė

11.  Daina Dzvinkienė            9 klasė

12. Audra Svidrienė            10 klasė