Direktorė

Jadvyga Šliurpienė

Darbo tel. (8 421) 42 435, mob. tel. 8 61209295

 

Išsilavinimas

1978 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo lietuvių k. ir literatūros mokytojo specialybę.

 

Pedagoginė kvalifikacija

II vadybinė kategorija. Lietuvių k. mokytoja.

 

Darbo patirtis

1978 – 1984 m. dirbo Pakruojo vidurinėje mokykloje mokytoja.

Nuo 1984 m. rugsėjo 1 d. Balsių pagrindinės mokyklos direktorė.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Virginija Tumėnienė

Darbo tel. (8 421) 42 435 Mob. tel. 8 61672986

 

Išsilavinimas

1988 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo rusų k. ir literatūros mokytojo specialybę.1993 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

 

Pedagoginė kvalifikacija

II vadybinė kategorija. Rusų k. vyr. mokytoja.

 

Darbo patirtis

1989 – 1994 m. dirbo pradinių klasių mokytoja Pakruojo „Žemynos“ vidurinėje mokykloje.

1995 – 2001 m. dirbo pradinių klasių mokytoja Balsių pagrindinėje mokykloje.

Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Balsių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui.